+357 22572744

Χρήσιμες Πληροφορίες

Πληροφορίες για τον οδηγό

 • Χρήσιμα τηλέφωνα – mail

  Γραμματεία   info@enterpriseleasing.com.cy
  Εμπορικό τμήμα – πωλήσεις +357 22572744 sales@enterpriseleasing.com.cy
  Operation   operations@enterpriseleasing.com.cy

 • Απαραίτητα έγγραφα αυτοκινήτου

  Τα έγγραφα που χρειάζεται να έχεις μέχρι και την λήξη της μίσθωσης είναι:

  1. Άδεια κυκλοφορίας
  2. Ασφαλιστήριο Σήμα
  3. ΚΤΕΟ (εφόσον απαιτείται)
  4. Βιβλίο εγγύησης και συντήρησης (σφραγισμένο μετά από κάθε service)
  5. Μισθωτήριο συμβόλαιο

 • Mετατροπή ή προσθήκη ή επισκευή

  Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μετατροπή ή προσθήκη ή επισκευή και εν γένει επέμβαση στο αυτοκίνητο χωρίς την έγγραφη έγκρισή μας. Εάν κατά την αφαίρεση προκληθούν τυχόν ζημιές στο όχημα τότε το κόστος επισκευής αυτών βαρύνει το μισθωτή.

 • Αντικατάσταση αυτοκινήτου

  Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται εφόσον προβλέπεται στο συμβόλαιο και το αυτοκίνητο ακινητοποιείται λόγω ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης και πρέπει να παραμείνει σε συνεργείο για διάστημα τουλάχιστον 24 ωρών.Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας στο +357 22572744.

  Το προσωρινό επιβατικό αυτοκίνητο είναι ανεξαρτήτου κατηγορίας αν και γίνεται πάντα προσπάθεια από πλευράς της εταιρείας να παρέχεται η καλύτερη δυνατή λύση. Το αυτοκίνητο αντικατάστασης πρέπει να επιστρέφεται πάντα στην ίδια κατάσταση με αυτήν της παράδοσης, με την ίδια στάθμη βενζίνης και με όλα τα δικαιολογητικά. Ο οδηγός που θα υπογράψει το συμβόλαιο αντικατάστασης είναι απαραίτητο να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ταυτότητα και δίπλωμα). Στο συμφωνηθέν αριθμό χιλιομέτρων βάσει σύμβασης συνυπολογίζονται τα χιλιόμετρα των αυτοκινήτων προσωρινής αντικατάστασης.

 • Διαχείριση προστίμων

  Για τα μισθωμένα αυτοκίνητα, ως παραβάτης μίας κλήσης θεωρείται ο μισθωτής του αυτοκινήτου που προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο. Εφόσον λάβεις κλήση ή οποιασδήποτε μορφής πρόστιμο θα πρέπει να εξοφληθεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και να μας αποσταλεί φωτοτυπία του αποκόμματος πληρωμής στο mail operations@enterpriseleasing.com.cy

 • Καταστροφή πινακίδας

  Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της πινακίδας σου, παρακαλούμε απευθύνσου στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα για να το δηλώσεις. Στη συνέχεια, θα πρέπει να μας αποστείλεις την πρωτότυπη βεβαίωση της αστυνομίας, την πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας και τη δεύτερη πινακίδα ώστε να προβούμε σε έκδοση νέων πινακίδων.

 • Επιστροφή οχήματος

  Κατά την επιστροφή του οχήματος γίνεται έλεγχος εσωτερικά και εξωτερικά, παρουσία του οδηγού και συμπληρώνεται το Έντυπο Ελέγχου Επιστρεφόμενου Αυτοκινήτου.

  Το αυτοκίνητο πρέπει να επιστραφεί καθαρό, στην αρχική φυσική και μηχανική του κατάσταση, με τον πλήρη εξοπλισμό που παραδόθηκε και με όλα τα έγγραφα του.

  Ο οδηγός είναι υπεύθυνος για την επιστροφή του αυτοκινήτου και είναι υποχρέωσή του, να υπογράψει το έντυπο παραλαβής / επιστροφής του αυτοκινήτου, με το οποίο ενημερώνει την μισθώτρια εταιρεία για την κατάσταση του αυτοκινήτου που επιστρέφει, την ημερομηνία επιστροφής και την τελική χιλιομετρική μέτρηση.

  Σε συνέχεια της επιστροφής του οχήματος και ανάλογα με τη συνεχόμενη διάρκεια της μίσθωσης η αρχικά καταβλητέα εγγύηση τιμολογείται ή επιστρέφεται, αφού πρώτα εκκαθαριστούν τυχόν εκκρεμότητες.

 • Ασφαλής οδήγηση

  Έχοντας επίγνωση των κινδύνων που ενέχει η οδήγηση, μέσα από συμβουλές και προγράμματα ασφαλούς οδήγησης, στοχεύουμε στη μείωση και διαχείριση των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν. Ακολουθούν 5 βασικές συμβουλές που αφορούν στην ασφάλειά σου:

  1. Να τηρείς πάντα τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας
   Να προσέχεις τη σήμανση, τους φωτεινούς σηματοδότες, τις προτεραιότητες στο δρόμο, κλπ. Η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας αποτελεί βασικό παράγοντα τροχαίων ατυχημάτων και αυξάνει την πιθανότητα σύγκρουσης.
  2. Μην οδηγείς υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών
   Απέφυγε την οδήγηση εάν έχεις καταναλώσει αλκοόλ ή οποιαδήποτε ουσία μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητά σου για ασφαλή οδήγηση, όπως ναρκωτικές ουσίες, μυοχαλαρωτικά χάπια, κλπ. Είναι ο μόνος τρόπος για να προφυλαχθείς από πιθανούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν, διότι μειώνονται τα αντανακλαστικά και ο χρόνος αντίδρασης του οδηγού.
  3. Να οδηγείς χωρίς αντιπερισπασμούς
   Επικίνδυνες και απρόσεκτες οδηγικές συμπεριφορές, χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, κινητών τηλεφώνων, θέτουν σε κίνδυνο τη δική μας ασφάλεια καθώς και των συνανθρώπων μας.
  4. Μην οδηγείς κουρασμένος/η
   Η κόπωση συντελεί στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων. Αποτελεί έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο παράγοντα καθώς η ικανότητα οδήγησης μειώνεται σταδιακά και χωρίς να το καταλαβαίνουμε.
  5. Να φοράς πάντα ζώνη ασφαλείαςΗ ζώνη ασφαλείας σώζει ζωές! Ανεξάρτητα από το όριο ταχύτητας, η ζώνη μας προφυλάσσει από τραυματισμούς και ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες σοβαρού τραυματισμού σε ενδεχόμενη πρόσκρουση.

 • Στοιχεία εταιρείας

  Executive Lease Ltd

  Aρ. Εγγραφής: ΗΕ437280

  Τηλέφωνο: +357 22 572 744

  Φαξ: +357 22 572 745

  Διεύθυνση: Αιόλου 8, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου,2540, Δάλι, Λευκωσία

Πληροφορίες για το αυτοκίνητο

 • Συντήρηση αυτοκινήτου

  Η εταιρεία μας καλύπτει την πλήρη προγραμματισμένη συντήρηση του αυτοκινήτου σε συνεργεία της επιλογής μας βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή. Ζημιές που προέρχονται από κακή χρήση δεν καλύπτονται.

  Φρόντισε να ελέγχεις τακτικά τη στάθμη λαδιού μηχανής, των υγρών του ψυγείου, των υγρών των φρένων, την καλή λειτουργία των φώτων και την πίεση/κατάσταση των ελαστικών.

  Να ακολουθείς πιστά το πρόγραμμα συντήρησης του αυτοκινήτου και να φροντίζεις πάντα να σφραγίζεται το βιβλίο συντήρησης από το συνεργείο.

  Πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συντήρησης του αυτοκινήτου θα πρέπει να επικοινωνήσεις με το Τεχνικό τμήμα τηλεφωνικά στο +357 22572744 ή μέσω mail στο operations@enterpriseleasing.com.cy, για να σου δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες.

  Όταν κλείσεις το ραντεβού με το συνεργείο που θα σου υποδειχθεί φρόντισε να ενημερώσεις κατά την άφιξή σου πως το όχημα ανήκει στην εταιρεία μας. Για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης θα ενημερωθείς από τον υπεύθυνο του συνεργείου.

 • Αντικατάσταση ελαστικών

  Η αλλαγή ελαστικών γίνεται κατόπιν συνεννόησης με το Τεχνικό τμήμα, σε συνεργαζόμενα συνεργεία, στα προβλεπόμενα από το συμβόλαιο χιλιόμετρα, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

  Όταν συμπληρώσεις τα συμφωνηθέντα χιλιόμετρα μπορείς συμπληρώσεις την φόρμα εδώ και την αποστείλεις με mail στο operations@enterpriseleasing.com.cy. Θα πρέπει να συμπληρωθούν κατά το αίτημα όλες οι απαραίτητες πληροφορίες.

  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείς να επικοινωνείς με το Τεχνικό τμήμα στο +357 22572744. Η ενημέρωση για τον χρόνο και τον τόπο αλλαγής των ελαστικών γίνεται άμεσα. Η αλλαγή ή επισκευή ελαστικών από μη φυσιολογική φθορά είναι ευθύνη του μισθωτή.

  Εάν το αυτοκίνητο δεν κινείται μπορείς να καλέσεις την Οδική Βοήθεια στο 800 88 800.

 • Έλεγχος ΚΤΕΟ (MOT)

  Ο πρώτος έλεγχος ΚΤΕΟ (MOT) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία διενεργείται στα 2 χρόνια μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Οι επόμενοι έλεγχοι πραγματοποιούνται κάθε χρόνο.

  Σε περίπτωση αμέλειας του ελέγχου επιβάλλονται πρόστιμα τόσο για την εκπρόθεσμη διέλευση όσο και σε περίπτωση ελέγχου από την τροχαία. Τα πρόστιμα αυτά βαρύνουν το μισθωτή, o οποίος είναι υπεύθυνος για τον εμπρόθεσμο έλεγχο.

  Εμείς θα σε ενημερώσουμε μέσω e-mail, τόσο για την ημερομηνία διέλευσης του οχήματός σου, όσο και για τα συνεργαζόμενα ΚΤΕΟ. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείς να επικοινωνείς μαζί μας στο +357 22572744.